Wat is Storyline Approach of Verhalend Ontwerpen?

Verhalend Ontwerpen of Storyline Approach is een krachtige techniek om projecten op te bouwen met de betrokkenheid van alle leerlingen. Het levert aantrekkelijk en kwaliteitsvol onderwijs dat in de regel net zo spannend is als een goed boek. Het Storyline-principe wordt toegepast van kleuter tot hoger onderwijs, in trainingen in het bedrijfsleven, in educatie en vorming. Kenmerkend is dat, in plaats van een studie uit te voeren die cirkelt rondom één centrale vraag of thema, een Verhalend Ontwerp lineair verloopt. Het volgt een verhaallijn, een Storyline.

Deze verhaallijn kan gebaseerd zijn op een boek, maar kan een leerkracht ook zelf verzinnen. Deze grote lijn in het verhaal legt de leerkracht op voorhand vast in een scenario, gebaseerd op doelstellingen of eindtermen. De rest vullen de leerlingen in. Dit gebeurt in de leeractiviteiten, gekoppeld aan de verhaallijn door goede sleutelvragen. De verhaallijn wordt visueel gemaakt door een wandfries die aangroeit doorheen het ontwerp.

Zo worden leerlingen bijvoorbeeld voor even de hoofdpersonages van een sprookje, een reisverhaal, een detective,…. Of leerlingen worden uitgedaagd om een onderneming op te zetten met de klas. Hierbij is geen enkel idee te gek: kleuters organiseren een disco, leerlingen runnen een ziekenhuis of starten een afvalverwerkingsbedrijf... Storyline in Gent situeert zich vooral in het onderwijs en in de educatieve sector.
 

 
Voorbeelden? Snuffel in onze verhalenkast