...Omdat je een goed verhaal nooit meer vergeet

Verhalend Ontwerpen of Storyline Approach… ...plaatst leerlingen centraal in plaats van het curriculum ...zet aan tot actief en coöperatief leren ...bevordert wederzijds respect ...leidt tot welbevinden, betrokkenheid en hoge motivatie ...maakt het mogelijk te differentiëren ...geeft een krachtige structuur aan leerling en leerkracht ...heeft het voordeel van een herkenbaar patroon, met oneindig veel variaties ...geeft je de mogelijkheid om ook te leren over onderwerpen die delicaat of ingewikkeld zijn en daarom niet in handboeken staan ...doe je omdat verhalen vertellen al zo oud is als de mens ...laat talenten oefenen in een bijna-echte wereld ...laat je kijken door andermans ogen ...laat je lopen in andermans voetstappen ...geeft de mogelijkheid om de laatste nieuwe ICT-toepassingen op een relevante en natuurlijke manier te gebruiken ...maakt het mogelijk om verschillende intelligenties aan te spreken ...biedt mogelijkheden tot systeemdenken ...is niet nieuw, maar raakt ook nooit versleten