Voor wie is Storyline geschikt ?

Het Storyline Approach-principe kan toegepast worden voor mensen van 2 tot 102 jaar, die als coöperatieve groep iets willen leren op een actieve manier. De meeste Storylines situeren zich in : het onderwijs, zoals het basisonderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs voorbeelden : *kleuters houden een café open (met ronde prijzen) om te leren tellen *kinderen van de lagere school maken een ruimtereis om kennis te maken met het planetenstelsel *studenten van de lerarenopleiding maken hun eigen school en worden geconfronteerd met wel en wee van ouders en kinderen de educatieve sector, zoals musea, natuur-en milieucentra, doecentra,... voorbeelden : *een tentoonstelling over families in de tweede wereldoorlog komt tot leven door een educatief pakket voor de museumbezoeker, dat je door de ogen van de getuigen laat kijken *leerlingen worden benoemd tot professoren in een Wereldwatercongres, ter voorbereiding van een bezoek aan een water-doecentrum