U bent hier

Groepsknuffel

leeftijd

2+

materiaal   

plaats

grote vrije ruimte, een muziekje met als thema ”houden van” of “graag zien”

verloop

De kinderen kiezen een vrije plek in het lokaal.
Vertel:
Trui is op wereldreis. Ze ziet een heleboel mensen op haar reis. Sommigen zijn blank. Anderen hebben een andere huidskleur. Sommigen zijn lang, anderen eerder kort. Er zijn dikke en dunne mensen, gekke en ernstige mensen, vriendelijke mensen en boze mensen,…Sommigen maken ruzie. Of erger nog: ze gaan vechten. “Dat is niet goed", denkt Trui. “Mensen moeten samenwerken, niet samen vechten.”
Vind jij dat ook? Speel je mee met Trui dit knuffel-spel?
Als de leerkracht de muziek aanzet, mogen de kinderen vrij huppelen in de ruimte. Wanneer het muziekje stopt, “knuffelt” elk kind zo snel mogelijk met een ander kind. Toon eerst even voor wat er met “knuffelen” bedoeld wordt: een zoentje geven, een andere kind omhelzen, handjes geven,…
Het spel wordt eerst gespeeld met knuffels geven per 2. Daarna knuffels geven in groepjes van 3 enz…

uitbreiding

Als kinderen dit willen, kan het spel verder gaan tot aan één grote groepsknuffel.
Stel een ander lichaamsdeel voor om mee te knuffelen, bv knuffel met je ruggen tegen elkaar, knuffel met je neuzen, met je voetjes (zonder schoenen),…

nabespreking

Vonden jullie het leuk om het knuffelspel te spelen? Waarom?
Met wie knuffel je het liefst bij je thuis? Waarom?
Kan knuffelen ruzies oplossen? Waarom wel of niet?
Wat zou je nog kunnen doen om ruzies op te lossen? Wat kunnen we met de klas afspreken om ruzies opgelost te krijgen?
Wat kunnen we doen om ruzies te vermijden?
Wat zouden grote mensen beter kunnen doen om hun ruzies op te lossen?

Voor oudere kinderen:
Op de aarde is niet alles eerlijk verdeeld. Niet alleen geld, maar ook andere dingen, zoals water, schone lucht,...Wat doen landen over heel de wereld nu al om conflicten te vermijden?
Waar draaien die ruzies dan om?
Wat zouden de mensen anders of beter kunnen gaan doen?

slogan

Boos of blij? Zeg het mij!
Praat maar raak, als je maar niet slaat.
Heel erg kwaad? Tel tot 10, zodat je niet vechten gaat.

bron

“Speelkriebels voor kleuters”, Veerle Florquin en Els Bertrands. Acco, Leuven 2008.

illustraties