U bent hier

Ijsberen

leeftijd 

4+

materiaal

Evenveel hoepels als er kinderen zijn, een up tempo muziekje

plaats

grote open ruimte

verloop

Verspreid alle hoepels in de ruimte. De kinderen staan tussen de hoepels.
Vertel:
Trui is aangekomen op een plaats waar het heel, héél koud is…weten jullie waar? Inderdaad, de Noordpool! Rond de Noordpool leven hele mooie dieren, grote dieren, wilde dieren? Welke dieren zouden dan kunnen zijn? Juist: ijsberen! Ijsberen kunnen zwemmen in het koude poolwater. Maar dat doen ze maar even. Meestal lopen ze op het ijs. Trui wil ook wel meespelen met de ijsberen. Doen jullie mee?

Alle kinderen mogen ijsberen zijn. De zaal is de zee. Wie in de hoepel staat, is op het land. Alle ijsberen mogen vrij rondzwemmen zo lang het muziekje speelt. Wanneer de muziek stopt, moeten de ijsberen zo rap mogelijk hun plekje op het land opzoeken. In het eerste spel mag er een ijsbeer per hoepel gaan staan.
Na het eerste spel neemt de leerkracht een hoepel weg. Wanneer de muziek stopt, "zwemmen" alle ijsberen naar een hoepel. Een ijsbeer is zielig, die heeft geen stukje land meer en blijft over. Zoek samen met de kinderen een oplossing voor de arme ijsbeer. Hoe kan deze ijsbeer toch nog meespelen? We stellen voor om toe te laten dat 2 ijsberen in een hoepel mogen gaan staan.
Zet op die manier het spel verder. Neem meer en meer hoepels weg. Stimuleer de ijsberen om elkaar te helpen om met zoveel mogelijk in een hoepel te gaan staan, zodat het een coöperatief en geen competitief spel wordt.
Met hoeveel kinderen lukt het om op het einde van het spel in één hoepel over te blijven?

uitbreiding

nabespreking

Was het fijn om een ijsbeer te zijn? Waarom?
Zouden ijsberen in het echt elkaar ook helpen? Waarom wel of waarom niet?
Trui ziet dat het ijs aan de polen al maar vlugger smelt. Er blijft steeds minder plaats over voor de ijsbeer… Hoe komt dat, denk je?
Hoe kunnen de mensen daar iets aan doen?

slogan

Help de aarde waar je kan, daar wordt je een blije ijsbeer van!
Ijsbeer je mee? Trek een trui aan, goed idee!

bron

“Speelkriebels voor kleuters”, Veerle Florquin en Els Bertrands. Acco, Leuven 2008.

illustraties