U bent hier

Muggen

leeftijd

3+

materiaal

een blinddoek, een turnmatje

plaats

open ruimte

verloop

Alle kinderen staan in een kring.
Vertel:
Trui is op wereldreis. Ze komt in warme streken. Als je op reis gaat in een warm land, dan zijn er altijd…muggen! Ze komen op Trui af en ze zoemen. Ze vliegen altijd in hele groepen, samen. En ze steken ook nog. Wat vervelend!  Bah, Trui trapt en slaat…maar ze kan ze niet zien. “Ik wou dat ik ook eens een mug was”, dacht Trui. “Dan kan ik ook eens de mensen plagen."
Doen jullie mee met dit muggen-spel?
Een kind mag op het turnmatje gaan liggen. Hij/zij ligt te zonnebaden, met een blinddoek aan. Alle andere kinderen staan errond en zijn de muggen. Ze mogen eerst even zoemen. Daarna  wordt het heel stil.
De leerkracht wijst een hoek van de ruimte aan. Alle muggen lopen zachtjes naar de aangewezen hoek. Ze gaan zoemen, heel zachtjes. De zonnebader moet aanwijzen in welke hoek de muggen zich bevinden. Als hij/zij juist wijst, mag een ander kind de zonnebader zijn. Als hij/zij verkeerd wijst, mag de zonnebader nog een keer proberen.

uitbreiding   

Als de zonnebader niet goed weet in welke hoek de muggen staan, mogen de muggen wat harder zoemen. Wie kan raden zonder zoemen?

nabespreking

Was het fijn om mug te spelen? Waarom?
Waarom is het niet fijn om door muggen gestoken te worden?
Zijn muggen nuttige dieren? Waarom wel of niet?
Zijn muggen gevaarlijke dieren? Waarom wel of niet?
Mag je muggen doodmaken? Waarom wel of niet?
Op welke manier kan je ervoor te zorgen dat je minder last hebt van muggen? Ken je manieren die niet vervuilend zijn voor de aarde?
Zijn er dieren die muggen lekker vinden?
Wat zou er gebeuren als alle muggen uitgestorven waren?

slogan

Alle diertjes groot of klein: ze zijn voedsel voor anderen en mogen er zijn.  

bron

“Speelkriebels voor kleuters”, Veerle Florquin en Els Bertrands. Acco, Leuven 2008.

illustraties